VITRAJI

Vitraj (od francuske rijeci "vitrail") je posebnim načinom oslikano staklo, najčešće na crkvenim prozorima, povezano olovnim okvirićima.

Vitraji su jedina vrsta slika koje se stavljaju na prozore umjesto na zid, vitraj kroz sebe pušta sunčeve zrake koje stvaraju najblistavije boje među svim slikarskim tehnikama.

staklorad-1 staklorad-2 staklorad-3

Copyright © Staklorad-Tolisa.com 2009